Zprávy z Kraje

20.09.2014

Předkládám stručný report opozičního zastupitele z posledního jednání krajského zastupitelstva.

článek Předkládám stručný report opozičního zastupitele z posledního jednání zastupitelstva. „Podle matematických modelů je chybovost ve vykazování 400 milionů za jeden rok u 5 našich nemocnic. Nemocnice odvede práci a pak jí dostatečně nevykáže.“ To je citace pana hejtmana.

Pro mne šokující přiznání úrovně fungování krajských špitálů. Vždyť co je důležitější než to, jak nemocnice funguje pro pacienty a jak si svoji péči nafakturuje pojišťovně? Už dva roky pozoruji, že pro oranžovorudé vedení kraje je přednější množství zcela druhořadých záležitostí.

Kraj zaplatil pokutu 16,1 milionu. Podle zjištění auditorů byl porušen zákon o veřejných zakázkách, neboť nebyly dodrženy zásady transparentnosti u veřejných zakázek na stavení práce při rekonstrukci nemocnic.Bez komentáře.

V loňském roce došlo k omezení RLP – rychlé lékařské pomoci zdravotní záchranné služby Kraje Vysočina. Redukce potichu pokračuje i v našem okrese. Od 1.1.2015 bude na základnách ve Žďáře a v Bystřici sloužit v nočních hodinách jen posádka RZP, tedy bez lékaře.

Kraj Vysočina by si zasloužil radního pro zdravotnictví na plný úvazek, jak bývá užitečným zvykem. Určitě by se to vyplatilo. Náš pan hejtman Běhounek v jedné osobě ztělesňuje i radního pro zdravotnictví, informatiku, krizové řízení a bezpečnost. Umí být ještě poslancem, předsedou správní rady VZP, … (na tomto místě nelze všechny funkce vyjmenovat). „Voliči to tak chtěli“, hřmí jeho obhajoba a je to pravda.“

Ale neztrácejte víru ve světlé zítřky. Kraj podepsal memorandum o spolupráci s provincii Hubei v ČLR. Rozumím tomu, že nemůžeme ignorovat čínskou ekonomiku. Seriosní a výhodná ekonomická spolupráce je vítaná. Taky rozhodně nejsem vyvolený někoho soudit či poučovat. Mám jenom svůj názor. Vadí mi, proč je nutné v memorandu slibovat totalitnímu politickému systému pod vedením jedné strany, bez respektu lidských práv: vzájemné pochopení, úctu a důvěru. Je to nemravné a cynické podlejzání nedemokratickému režimu. Ještě bychom si mohli slíbit lásku a věrnost a ke spokojenosti

soudruhů ve vedení kraje - na věčné časy!