Podiatrie

Podiatrické lékařské centrum – komplexní konzervativní i operační péče

V lékařských vědách se stále zrychluje tempo poznání. Prohlubují se znalosti, rozšiřují obzory, přibývá kvantum informací, detaily i zcela nové principy, vyvíjí se přístrojové vybavení. Není lidsky kapacitně možné udržet tempo a špičkovou úroveň aplikovaného poznání v celém širém oboru. Dnes je normou, že i zavedené kmenové obory se dále dělí. Dochází ke specializaci a subspecializaci. Dobrý internista může být špičkový buďto kardiolog nebo gastroenterolog, nebo diabetolog, nefrolog, endokrynolog, atd. Tak je tomu i v chirurgických oborech, tak je tomu i v ortopedii. Běžně existují specialisté na ruku, na nohu nebo na páteř. Např v USA, kde je tento trend napřed, existují kliniky, které řeší problematiku jenom jednoho kloubu, např. známé Shoulder clinic se kompletně zabývají jenom ramenním kloubem. Je to logické, funkční a efektivní, ale jen v tom případě, když se zvolenou lokalitu díváme komplexně různou optikou operačních i neoperačních oborů. Jinak řečeno, abychom pro strom nepřestali vidět les.

Podiatrie je lékařský obor zabývající se komplexní diagnostikou a terapii obtíží v oblasti nohou, což je anatomicky definovaná oblast od kotníků dolů, ale funkčně ovlivňující celý pohybový aparát. Přirozeně sdružuje náhledy jednotlivých lékařských disciplín: ortopedie, chirurgie, rehabilitace, neurologie či protetiky. Také nelékařské péče, především pedikérské, zvláště pak důležité u diabetiků. 

Jako ortoped se soustavně věnuji problematice korekčních operací deformit přednoží. Abych dosáhl co nejlepších výsledků nestačí mít jenom precizně zvládnuté operační techniky a být in. Abych měl vskutku autentický náhled i zpětnou vazbu je nezbytné znát také možnosti a výsledky konzervativní terapie. Pak mohu porovnávat výhody, nevýhody i rizika, abych dokázal vybrat optimální postup v rámci individuálního přístupu k pacientům. Proto si soustavně doplňuji vzdělání a praxi nejen v mém domovském operačním oboru, ale např, v rehabilitaci. Není mojí ambicí být kvalifikovaný fyzioterapeut, ale chci mít dostatečný náhled a povědomí, abych dokázal definovat problém, komunikovat a spolupracovat se specialisty tohoto oboru, kteří mají všechny kompetence. Druhou hlavní formou konzervativní terapie je aplikace ortopedických funkčních vložek. Jako autorizované pracoviště můžeme našim klientům nabídnou celosvětově nejrozšířenější koncepty stélek do bot renomovaných značek Powerstep, FootWave, Superfeet, Formthotics a Vasyli.   

V aktuálním sytému postgraduálního vzdělávání lékařů není ještě v Čechách, oproti vyspělému světu, podiatrie ukotveným a definovaným atestačním oborem. Nejvyšším dosažitelným vzděláním je certifikovaný kurz podiatrie pro lékaře v gesci IPVZ (Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). Po jeho úspěšném absolvování je ortopedická ambulance registrovaná Českou podiatrickou společností jako podiatrické centrum. V rámci komplexní péče garantujeme i provoz medicínské pedikúry.