Ambulantní zákroky

Trendem dnešní doby jsou ambulantní zákroky v lokální anestesii, bez nutnosti hospitalizace. Nejčastější příčinou operačního zákroku je syndrom karpálního tunelu, což je nejběžnější tzv. úžinový syndrom. V určitých místech prochází periferní nerv anatomicky pevným a těsným průchodem  a pak stačí jen lehké ztluštění jedné stěny a dochází k dráždění, útlaku a poškození nervu. V tomto případě se jedná o střední nerv ruky, který prochází tzv. karpálním tunelem v oblasti zápěstí. Jeho stěny tvoří ze spodu a po stranách kosti zápěstí a nahoře jej uzavírá vazivový pruh, který může z různých důvodu zbytnět. Jediným řešením příčiny rozvinutého postižení je protnutí této vazivové pokličky, uvolnění nervu z útlaku, aby mohl zregenerovat. Typické obtíže pacientů s touto diagnosou je brnění prvních třech a poloviny čtvrtého prstu, nejen při zátěži, ale hlavně v noci. Pacienti si stěžují na mravenčení, pálení od kopřiv nutící ruku protřepávat. Diagnosu objektivně potvrdí EMG vyšetření, což jed přístrojové vyšetření, které hodnotí rychlost vedení elektrického impulsu nervem. Při pozitivním nálezu postižení nervu je indikovaná operační revize. Je příznivé, že se jedná o drobný zákrok, který trvá asi 10 minut. V této lokalizaci se rána obvykle dobře hojí, rizika jsou minimální. Druhý pooperační den odstraňujeme při převazu drén z rány a desátý den stehy. Pak následuje rehabilitace. Pracovní neschopnost, záleží na typu profesní zátěže a motivaci klienta, nejčastěji v rozsahu 1-3 měsíců.

Další typickou diagnózou vhodnou k ambulantnímu zákroku je uvolnění šlachy ohýbače prstů ruky při diagnose tendovaginitis stenosans.  Jedná se o chronické obtíže projevující se bolestivým omezením hybnosti prstů, někdy typickým přeskakováním. Obvyklou příčinou je ztluštění poutka, kterým šlachy prochází v dlani a logickým řešení je deliberace šlachy, jednoduchým protnutím poutka.

"Při běžném provozu každoročně provedeme více než 100 ambulantních zákroků. Tento počet nás udržuje v kondici a snižuje riziko komplikací."