Nová doba. Host vyhazuje vrchního

23.02.2020

Zastupitel města, který se slibem zavázal jednat v zájmu města, žaluje město, které zastupuje, tzn. i sám sebe.

 

Na posledním jednání zastupitelstva jsem zažil prekérní situaci. Zastupitel města, který se slibem zavázal jednat v zájmu města, žaluje město, které zastupuje, tzn. i sám sebe. Bývalý tajemník MÚ Havlík, víc než rok a stále v pracovní neschopnosti, žádá odškodné ve výši 200tis. Pro pomluvu, která snižuje jeho vážnost ve společnosti a čest v osobním životě, jak praví žaloba doručená 16.1.2020. Jeho nemajetkovou újmou má být usnesení Rady města z 29.1.2019, které označuje jeho jednání jako nekompetentní. Jestli to chcete také zažít, přehrajte si záznam z únorového zastupitelstva.

Dle mého názoru míru té prokleté kompetence určují od sebe neoddělitelné předpoklady odborné a osobnostní. O odbornosti pana tajemníka po letech praxe v samosprávě nepochybuji. Nevolený úředník by také měl být důvěryhodným partnerem, týmovým hráčem a loajálním profesionálem, který respektuje řádně zvolené politické vedení města. V této disciplíně se pan Havlík diskvalifikoval, jakmile se vedení města generačně obměnilo proti jeho gustu. Po 4 letech v Radě města se cítím kompetentní (nezažaluji nikoho, když to zpochybní) potvrdit, že usnesení současných radních chápu a souhlasím s ním.

Do nového roku si přejeme zdraví, štěstí a pohodu. Já už jsem pochopil, a trvalo mi to, snažím se a není to lehké, že toho se nám nedostane, když budeme příčiny svých trablů hledat výhradně u jiných, aniž bychom uznali i vlastní selhání a zkoušeli změnit přístup. Na zdraví a štěstí bohužel neexistuje nárok či záruka. Jistě je nám žádný soud nepřisoudí, pomstychtivost zničí a jenom pokora nám dává šanci. Někomu se to podaří, někomu ne.