Víra a vzdělání je základ. Je to těžké pochopit?

01.08.2013

V 15. století žil na území dnešní Indie jeden osvícený panovník. Byl velmi vzdělaný a velmi zbožný.  Jednoho večera si vybíral knihy ve své palácové knihovně. Už jich měl plnou náruč, když v tom začal muezzin z nedaleké mešity zvát k večerní modlitbě. Okamžitě se rozběhl ze schodů, aby se nezpozdil. Obtěžkán hromadou knih, hnán přísným vnitřním řádem ve vyznání víry však upadl, rozrazil si hlavu a za dva dny zemřel.

V 15. století žil na území dnešní Indie jeden osvícený panovník. Byl velmi vzdělaný a velmi zbožný.  Jednoho večera si vybíral knihy ve své palácové knihovně. Už jich měl plnou náruč, když v tom začal muezzin z nedaleké mešity zvát k večerní modlitbě. Okamžitě se rozběhl ze schodů, aby se nezpozdil. Obtěžkán hromadou knih, hnán přísným vnitřním řádem ve vyznání víry však upadl, rozrazil si hlavu a za dva dny zemřel.

Je tedy víra a vzdělání životu nebezpečná kombinace? Samozřejmě že ne! To je pokus o originální úvod mé úvahy, že život ve víře a poznání je největší naděje a jistota jedince i společnosti. Jistěže to není žádná nová a převratná myšlenka, ale v součastném světě je enormně přehlížená a obsahově vyprázdněná ideologii konsumu a povrchnosti. Chtěl bych ji oživit připomenutím. 

Totiž mít pevné evropské kořeny a vlastní identitu, znamená také držet se své víry. To je v Evropě křesťanství. Ten tradicionalismus a historické hodnoty nemohou nikdy ani číňané pirátsky zkopírovat. To je naše dědictví a přidaná hodnota, na které můžeme stavět. Dvě generace evropských politiků ovšem naivně budují multikulturalismus všech národů, náboženství a zvyklostí. Podkopávají tím tisícileté základy, zpevněné poučením z mnoha chyb a slepých uliček. Dnes jsou sami bezradní. Takový přístup zplodil nestabilitu, chaos a přivolává konflikty a zmar na náš kontinent do budoucna. S tím souvisí i postavení vzdělání. Kdo už kdy pochopí, že je to ta nejlepší investice dlouhodobé perspektivy - do našich dětí a do kvalitního vzdělání. A hlavně nezapomeňme, že nezbytným pojítkem základních kamenů našeho bytí, mezi něž víra a vzdělání jistě patří, je rodina. Spojuje jednotlivé části do smysluplného celku, který nejlépe odolá všem živlům. Klasická, tradiční rodina je základem státu a evropské společnosti. Je to tak těžké pochopit?