Tenkrát na Poliklinice

25.03.2019

Text zveřejněný v  Ždárských Novinách, duben 2019.

Kraj Vysočina, zřizovatel Záchranné služby přesunul v roce 2008 základnu rychlé lékařské pomoci z Nového Města do Žďáru, kde doposud existovalo stanoviště dvou sanitek v budově Hasičského záchranného sboru. Tyto prostory byly nevyhovující stavem, legislativně i dispozičně. Tak se základna RLP umístila na Polikliniku. Kraj zrekonstruoval zhruba za 3mil. prostory doposud částečně pronajaté i nevyužité, ve sklepním podlaží, tam kde je rehabilitace. Starosta Brychta podepsal smlouvu o pronájmu na 30 let – bezplatně! Přijal princip, že je to 100% oplátka za investici, kterou by Kraj musel jistě realizovat i jinde, aby dostál své zákonné povinnosti. De facto to odpovídá ročnímu nájmu 500kč za m2, zafixovanému na 30 let, bez možnosti standardní výpovědi. V identických, ještě nerekonstruovaných prostorách platila firma snížený nájem, ale ve výši 600 kč za m2, s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Běžný roční nájem v budově Polikliniky je zhruba 1500 za m2.

Proč město např.  neinvestovalo do své budovy z vlastního? Investice by se městu vrátila a Poliklinika p.o. města měla získat např. další 3mil ze stále netržně sníženého nájmu ve výši 1000kč za m2 od stejné příspěvkové organizaci Kraje s rozpočtem 400mil. Nebo by se rekonstruované prostory pronajaly za průměrný nájem poskytovatelům zdravotních služeb, což by byl navíc příjem 6 mil za 30 let mimo investici. Kraj by si zajistil povinnou základnu v bývalém okresním městě na méně prestižní adrese. Takhle se v minulosti vůbec neuvažovalo a v současnosti? Kraj omezuje zdravotní péči pro Žďáráky. Od letoška máme ve městě zase jen dvě sanitky bez lékařů. Pro město od počátku nevýhodná a hloupá smlouva o pronájmu rychlé lékařské pomoci, i když už žádné lékaře na záchrance nemáme, musí platit stále a beze změn.