Noviny Kraje Vysočina 4/24

25.03.2024

Nohy, ženy, Kraj

Mojí lékařskou profesí je ortopedie a specializací podiatrie. Nikoli pediatrie, ta pečuje o děti, ale podiatrie, jejímž cílem zájmu jsou nohy. Jsem dolňák. Obrazně by se to mohlo hodit i v krajské samosprávě. Stát nohama pevně na zemi. Trpělivě postupovat krůček po krůčku nebo udělat rázný krok. Nikoli jen poslušně šoupat nohama nebo vzít nohy na ramena (zvláštní anatomická představa) před důležitými výzvami či nečekanými problémy, které nám obrátí svět vzhůru nohama. Při jednání zastupitelstva šetří nohy v lavicích 4 lékaři, 4 ortopedi ze 4 politických subjektů. Zajímavá konstelace. Ale tu neurčily hvězdy, ale voliči. Vyhýbám se politické agitaci, ale jednu přímluvu bych měl. Přál bych zastupitelstvu Kraje větší zastoupení žen. Vlastně vyrovnané zastoupení žen a mužů, vždyť na světě je stejně mužů i žen. Ale přirozeně. Žádné kvóty. Užitečné jsou náhledy opírající se o zkušenosti ženy, matky, s rodinnou výchovou, s vzděláváním dětí, atd. Ženy mají mít právo být stejně dobrými i špatnými političkami, jako jsou muži politiky. Ženy jsou osvěžením zastupitelského společenství. Nemíním normované parametry tělesné atraktivity, které pokřiveně diktují sociální sítě a zábavný průmysl, ale rozmanitou, slušivou elegancí uvnitř i navenek. Založenou na přirozenosti, duchapřítomnosti či smyslu pro humor. A zdravém sebevědomí. Jako ta paní, která si prohlížela sošku Věstonické Venuše a prohlásila: „Teď je mi jasné, že mám optimální míry, jen jsem se narodila ve špatném tisíciletí!“