Děkuji

25.07.2023

Jakožto zastupitel Kraje Vysočina mám možnost navrhnou kandidáty na nejvyšší ocenění Kraje. Ty jsou symbolizovány souborem medailí. Kamenná, skleněná a dřevěná.

Když jsem si na jaře položil otázku, kdo z mého okolí by si ocenění zasloužil, docela rychle mě napadla odpověď. Otec Záleský, a to jsem ješte nevěděl, že o jeho odchodu z naší farnosti je již rozhodnuto. Považoval jsem za správné společensky zviditelnit a ocenit jeho každodenní práci nad rámec svých povinností, za více než dvacet let v našem městě.

P. Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský je řádným správcem farností Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou a v Herálci pod Žákovou Horou. Jeho pílí a zásluhou prošly zásadní obnovou svěřené svatostánky, včetně interiérů a inventáře. Ale vzácný je jeho silný rukopis duchovní autority přesahující hranice katolické farnosti. Otec Vladimír uspěl jako dramaturg a produkční v nekončícím seriálu hledání a posily nemateriálních kvalit našeho života a to zdaleka nejen při bohoslužbách. Hodnot rodinných vztahů, radosti mezigenerační pospolitosti nebo jen lidské fungování kolektivu, společenství. Moje úcta a poděkování graduje za aktivity pro děti a mládež. Jim umožnil nalézti vlastní příběh, poznaní a zpřehlednění životních hodnot. V době sociálních sítí, které zrychlují komunikaci, aniž bychom měli k sobě blíže, povrchnosti a konsumního smogu, je připravil na vlastní rozhodnutí, o tom, co je v životě důležité. Neboť ve společnosti, kde schází spiritus, jako duch, tam ho často zastupuje špiritus!

„Není nic lepšího, než když se člověk raduje ze svých skutků, neboť to je jeho úděl“ Kazatel 3:22

Milý Vladimíre, mnoho radosti i v dalších životních etapách.  

Děkuji.

MUDr. Radek Černý