Deformity přednoží

 

Není pochyb o tom, že lidská noha je velmi důmyslný, anatomicko-funkční systém, který je výborně přizpůsobený běžné zátěži. Vlivem řady vnitřních a vnějších faktorů může odolnost k zatížení slábnout a dochází k rozvoji typických statických deformit.  Nejznámější a nejčastější je hallux valgus – palec vbočený.

Ačkoli to na první pohled není zcela zřetelné, jedná se o komplexní vadu, skládající se z řady úchylek, z nichž jedna podmiňuje vznik druhé: valgosní /odchylující se od normální polohy dovnitř/ úchylka palce, varosní /odchylující se od normální polohy ven/ postavení první kosti zánártní, vnitřní rotace palce /lze rozeznat podle postavení nehtové ploténky/,  těťivovité napnutí vychýlených šlach ohýbače a natahovače palce, bolestivý otlak bočního „kotníku“ a ještě další.  Často je deformita palce součástí komplexnější vady přednoží a dysfunkčí nohy. 

Příčin je více. Jsou to vrozené dispozice. Geneticky předpoklady, které nezměníme : tvar a postavení kostí, kloubů, laxicita vaziva, orientace os pohybu jednotlivých kloubů.  Když deformitou trpí babička a maminka, tak dcera se obtížím pravděpodobně nevyhne. Nevhodné obouvání. Je to daň za touhu po eleganci.  Lodičky s vysokým podpatkem a úzkou špičkou přetěžují přednoží a deformují postavení prstů. Také proto jsou mnohem častěji postiženy ženy. Nepřímé vlivy – komorbidita, přidružená onemocnění, např. revmatická artritida.

Typické projevy jsou bolest, zvl. v uzavřené obuvi, omezená funkce a hybnost a kosmetický defekt.

Pak záleží, na tom, do jaké míry to člověka obtěžuje a omezuje v jeho zvyklém způsobu života, do jaké míry je jedinec ochoten tyto obtíže a omezení tolerovat a kdy už ne.

S plnou zodpovědností více než 20 let zkušeností s tuto problematikou konstatuji, že jediným řešením rozvinuté vady je operace. Jakékoli zázračné rovnací pomůcky ( “ Křivý palec se srovná po dvou týdnech nošení našeho speciálního korektoru, který vyvinuli vědci na universitě v USA!" ), nebo zaručeně účinné rehabilitační metody (“ Cvičení dle renomovaného německého profesora Vás zachrání před rychlým skalpelem ortopeda!“ ) jsou nesmysly a podvod, který profituje z přirozeného strachu klientek před operačním zákrokem. Ano, jistě, každá operace je zásah do integrity lidského těla, má svá rizika a nikdy to nebude jinak. Nejlepší operace, je žádná operace.  Ale pokud se trpící rozhodne deformitu řešit, tak jiná možnost prostě neexistuje. Musíme udělat vše pro minimalizaci možných komplikací.  Patrně a reálně nejdůležitější pro jsou zkušenosti a dobré výsledky operatéra. Další z předpokladů solidního výsledku je otevřená a férová komunikace mezi lékařem a pacientem, založená na vzájemné důvěře a respektu.  

V odborné literatuře je popsáno více než 100 různých operačních technik a jejich modifikací. Co to znamená? Že žádná z nich není všeřešící – zlatý standard. Je to logické, protože každá deformita a noha je originál. Také záleží na věku a nárocích pacienta a dalších anamnestických faktech. V každém případě musí být navržené operační řešení individuální, ušité na míru. Pro volbu operační techniky je zásadní objektivní nález a prosté rtg vyšetření. Po mnoha letech jsem dokázal vyselektovat několik ověřených a precisně zvládnutých operačních technik, kterými jsem schopen řešit celé spektrum nálezů, od mírných, až po bizardní deformity. Pro pevné spojení kostí po korekci deformity s výhodou používám drobné titanové šroubky. Není třeba je odstraňovat a velkou přednosti jejich použití při operacích je, že není nutná sádrová fixace a je možná časnější rehabilitace a zátěž. Operace probíhá za krátké hospitalizace na ortopedickém oddělení Nemocnice v Novém Městě na Moravě. Pacient je propuštěn následující den po operaci, je mobilní s omezením, obvykle použitím francouzských holí k odlehčení. Velmi komfortní je pooperační botka, kterou doporučuji. Umožňuje chůzi po patě a chrání operované přednoží. Je to ovšem nadstandard, který nehradí zdravotní pojišťovna a lze ji zakoupit přímo na ortopedickém oddělení. Stehy z operační rány vytahujeme 10. den a s intenzivnější ambulantní rehabilitací je vhodné započít 3-4 týdny po operaci. Návrat do zaměstnání záleží na typu profesní zátěže, nároku na obouvání a motivaci pacienta, tedy v opravdu širokém časovém intervalu 6 – 12 týdnů od operace. Jen výjimečně dříve, či později.

Problematice deformit přednoží se věnuji soustavně ceou svoji profesní kariéru. Jakožto přednášející i školitel jsem aktivním členem České a Evropské společnosti pro chirurgii nohy, České podiatrické společnosti. Ve svém odborném růstu jsem vděčný za spolupráci a inspiraci mnoha českým i zahraničním kolegům, kterým upřímně děkuji.