Odborný seminář chirurgie přednoží, Žďár nad Sázavou, 25.10.2013

03.11.2013

V květnu tohoto roku jsem se zúčastnil národního ortopedického kongresu v Praze. Ve své ortopedické praxi se zaměřuji na chirurgii nohy, resp. deformity a vady přednoží a byl jsem celkem zklamán nevalnou úrovní a okrajovostí tohoto tématu na národním kongresu. 

Ve své ortopedické praxi se zaměřuji na chirurgii nohy, resp. deformity a vady přednoží a byl jsem celkem zklamán nevalnou úrovní a okrajovostí tohoto tématu na národním ortopedickém kongresu. Taktéž i aktivita  sekce  chirurgie nohy při národní ortopedické společnosti  jejímž jsem členem není příliš zářivá i proto, že poslední vzdělávací akcí byla konference v Českých Budějovicích před více než třemi lety. Tak jsem si i posteskl činovníkům společnosti a navrhl, že celostátní seminář uspořádám na podzim ve Žďáře.

Myslím, že mi moc nevěřili.

Nejprve jsem promyslel koncepci.  Zapojím do toho kraj, napadlo mne. Všechny nemocnice na Vysočině jsou krajské a tak jim vlastně šéfuje hejtman MUDr. Jiří Běhounek, dlouholetý primář ortopedického oddělení v Pelhřimově. Objednal jsem se u něho na vizitaci. Úvodem jsem mu jako opoziční krajský zastupitel řekl, že v této záležitosti ponechávám svoji  stranickou  příslušnosti a politickou  orientaci  přede dveřmi jeho kanceláře a jdu s nabídkou uspořádání kongresu pod patronací Kraje, do kterého chci zapojit všechny krajské nemocnice a pozvání zaslat všem ortopedům  v Čechách, na  Moravě a ve Slezku. Jeho reakce byla nad očekávání vstřícná. Pocítil jsem, že mu vadí  absence takového typu odborné akce. Vyslovil mi plnou podporu, když to zorganizuju, přislíbil osobní účast i finanční účast Kraje. Tak jsem se do toho dal. Termín determinovalo především volné místo v kalendáři akcí pana hejtmana a moc jich nebylo. Padl pátek 25.října a to ještě nikdo netušil,  že na  tento den budou vyhlášeny předčasné volby. Místo konání jsem měl už dávno vybrané. Zámek ve Žďáře. Je to mimořádné místo pro spojení duchovního rozměru bývalého cisterciánského kláštera a odborného semináře, zasazeného do rámu staveb geniální architekta baroka Jana Santiniho Aichla.

To máte : Oslovení a vyjednání podpory sponzorských firem, tiskové práce, pozvánka, opakované jednání s primáři ortopedie, catering  pro 100lidí,  audiovizuální servis,  dohoda  o spolupráci s městem Žďár, příprava sálů, nábytek bannery, dárkové předměty pro účastníky a další moře maličkostí od  prodlužovačky a kytice, po věšáky na  kabáty.

Nemám rád improvizaci a nechci nic u plánovaných akcí ponechávat náhodě. Den předem jsem uspořádal organizační generálku a všichni moji pomocníci byli definitivně instruováni a zaúkolováni. K účasti se řádně přihlásilo 55 lékařů a 20 zdravotních pracovníků, především z  rehabilitace a operačních sálů.  Ve skutečnosti dorazilo lékařů přes 70 z celé republiky od Chebu po Ostravu, vlastně i z Nitry. Tak tak jsme se tam vešli. Víceméně všechno klaplo, i když chybičky se vloudily. Jediné co jsem podcenil a mrzí mne, bylo pořízení kvalitní fotodokumentace v příšeří krásného sálu.

Na úvod semináře pozdravila účastníky paní hraběnka Tamara Kinská, se kterou jsem dohodl čestný patronát.  Taktéž paní ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě JUDr. Palečková, která oficiálně=skrze účetnictví pořádala a hejtman Jiří Běhounek. Odbornou autoritou semináře, byl předseda sekce chirurgie nohy ČSOT pan profesor MUDr.Stanislav Popelka z FN Motol v Praze.  Musím přiznat, že pro mne je to mimořádně sympatický člověk, protože při svém vzdělání a postavení tak nenápadně skromný, ochotný a příjemný.

V polední pauze, byla otevřena sbírka národního umění NG v Praze a po skončení odborného programu se asi dvacet nespěchajících hostů zúčastnilo komentované prohlídky baziliky Nanebevzetí Panny Marie.  Atraktivní excurs do historie, ve výkladu duchovního správce farnosti otce Záleského by se dal poslouchat dlouhé hodiny, ale spoutaní realitou pátečního pozdního odpoledne, jsme se museli rozloučit a vydali se na pouť po břehu rybníka k historicky-tradičnímu cíli všech poutníků širokého okolí - kostelu na Zelené hoře, památce UNESCO. Po jeho prohlídce jsme celodenní program oficiálně ukončili.

Po několikaměsiční přípravě a samotném průběhu akce mam vlažný pocit uspokojení z dobře vykonané práce. Je to další životní zkušenost a test organizačních schopností. Cíl byl splněn. Do hanby jsem kraj, ani město s jistotou neuvrhl. Několik lékařů mne přišlo osobně poděkovat za vydařenou akci.

Z odborného úhlu pohledu jsem si ověřil, že moje přístupy k řešení dané problematiky jsou úspěšné. Byl jsem naplněn „prýtypickymužským“ ješitným uspokojením, když mě někteří lékaři žádali o kopie mých přednášek a konsultace operačních postupů.  Motivuje mne to a zpevňuje sebevědomí marginálního ambulantního lékaře, jehož chronickým deficitem dlouhodobě trpím.

Děkuji všem, kteří se zasloužili a pomáhali.

Na shledanou příště? 

Reportáž:

Vystoupení MUDr. Radka Černého:

Vystoupení MUDr. Radka Černého - 2. část: