Městský architekt krajinář

11.07.2017

Městský architekt jako garant koncepčního přístupu, architektonické sounáležitosti a úrovně městské zástavby, ano. Další konsultující subarchitekt, ne.

Obecně :

Přijal jsem zodpovědnost připojením ke koaliční dohodě. Koalice to je vždy o schopnosti komunikace, kompromisu a dohody. Demokratické rozhodování je většinové rozhodování. Pokud je pro většina týmu, tak respektuji většinový názor, i když nesouhlasím.  To ale neznamená závazek mlčenlivosti.  Při zachování loajality ke koaličnímu projektu a respektu k spoluradním, si uchovám ambici otevřené, veřejné komunikace a presentace svých názorů. 

Konkrétně :

Záměr zaměstnat na smlouvu o dílo za 100tisíc ročně poradního architekta krajináře považuji za naprosto nevhodný.

  1. Není potřeba – na odboru komunálu je řádný pracovník s dendrologickou odborností a náplní práce, jak koordinovat péči o velký počet stromů ve městě, dle zpracovaného pasportu. U firmy provádějící údržbu zeleně mimo sekání travnatých ploch pracují i kvalifikovaní odborníci, nutně z podmínek výběrového řízení.
  2. Město není otevřená krajina a ne každý měsíc, ani rok se plánují a realizují výstavby velkých čtvrtí, či zásadní renovace větších územních celků města. Když se ojediněle dělají větší projekty, tak je obvyklá i koncepční konsultace odborníků různých zaměření. Pak by bylo možná i smysluplná konkrétní jednorázová poradenská služba renomovaného architekta krajináře.   
  3. Pokud je důležitý a potřebný krajinář, tak proč ne architekt na dopravu, vodní plochy, dětská hřiště, rekreační oblasti, atd., atd. Je to nekoncepční.  

To je část mojí argumentace v diskusi při projednávání na radě města.  Jmenovitá hlasování nejsou veřejná. Mám právo sdělit pouze svoje stanovisko. Byl jsem proti.

8. Usn.1142/2017/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti krajinářské architektury

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti krajinářské architektury.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 3