Funkční ortopedické vložky

I zdravé nohy, chůzí a aktivitami na  běžných tvrdých površích, dojdou dříve či později k poškození. Ovšem 80% nohou v populaci jeví vrozené odchylky od normy ve struktuře nebo dysfunkci. A to připočítejte s věkem snižující se kvalitu vazů, kondicí svalů, koordinaci CNS a degeneraci kloubů. A běžná obezita k tomu. A přidružené onemocnění, především cukrovka a její zničující dopad skrze postižení periferních cév a nervů. Naše nohy si zaslouží naši pozornost, podporu a péči.   

Funkční vložky nejsou jediným, ale dle mého názoru nejdůležitějším atributem prevence a konzervativní terapie obtíží v oblasti nohou. Aktivní fyzioterapie je vhodná a měla by odborné stélkování provázet. Ale suďte realisticky. Kolik lidí je schopno a ochotno pravidelně a dlouhodobě cvičit? Nehledě na to, že efektivita bude vždy omezená, protože proti tíze celého těla je to nerovný boj i u zdravých a neobézních jedinců. Ale přesto jsou šikovné fyzioterapeutické intervence přínosem, nejen kondiční cvičení, ale i mobilizace segmentů nohy a relaxační techniky.  

Základní morfologie nohou je každému daná a s vyjímkou dětského věku není naší ambicí jí usměrňovat a měnit. Naopak deformitám musíme předcházet. Pokud už existuje plně rozvinutá strukturální deformita typu hallux valgus či hallux rhigidus, tak kausálním řešením je pouze operace.

Nejjednodušším hodnotícím kritériem morfologie nohy je podélná klenba, resp. její mediální oblouk. Klenbu si můžeme objektivizovat jednoduchými způsoby, klinickým vyšetřením, prostou podoskopii - světelným obtiškem nohy. Důležité je hodnotit klenbu nejen ve statickém stoji, ale i její změny ve fázích krokového cyklu.

 Úkolem pro funkční vložky je bránit nohu před přetížením, bojovat proti asymetrii a nestabilitě, zlepšit kontaktní plochy nášlapu. Platforma funkční vložky musí mít variantu adekvátní patní misky a podpory mediálního oblouku podélné klenby, resp. i příčné - hlavně u vysokých nohou. To je základ. Pak můžeme reagovat podle typologie vady, individuální doupravovat,  klínkovat  přednoží či zánoží. jPodložení paty je žádoucí při velmi časté kontraktůře Achilovky či dorovnání nestejné délky končetin.  

Rozhodnutí o použití konkrétní stélky musí vycházet z důkladného klinického vyšetření odborníka. Jednotlivé systémy výrobců se odlišují poměrem míry korekce a komfortu. Jinou vložku budete volit pro mladého sportovce na běh, jinou pro staršího diabetika. Design a střih volíme vždy ve vztahu k použité obuvi a předpokládané aktivitě. Materiály jsou více méně podobné, je to kombinace EVA a semi/rigidního skeletu a kvalitního „top coveru“, tzn. odolného jak smykovým silám, tak respektující hygienické požadavky. A v neposlední řadě je to „benefit-cost ratio“. Je více kvalitních systémů, ale cenově nepřiměřených. Takže je žádoucí a rozumné volit dostatečnou kvalitu, za přijatelnou cenu. 

Po  několika letech zkušností s více systémy světových značek teré jsem si ošahal v praxi, jsem došel k závěru, že spektrum požadavků mých pacientů  pokryji s vložkymi renomovaných značek  Powerstep(USA)  a Superfeet(USA).  Konečná cena pro dospělé klienty v naší ordinaci je 1200 Kč, včetně ev. doplňků k doupravení a individualizaci. Ale to nejcenější a největší rozdíl oproti běžnému nákupu je, že Vám typ vložky doporučí ev. doupraví lékař, specialista v podiatrii. 

Fungující nohy je problematika ve společnosti, resp. někdy, bohužel i u odborné veřejnosti  stále podceňovaná. Většinou se lidé začnou zajímat, až když se vytrácí ta samozřejmost bezbolestného pohybu. Funkční vložky nejsou laciné, ale ve stínu miliardových obratů byznysu s všemožnými léčivými preparáty a roztodivnými doplňky, bez souvislosti s principy „evidence base medicine“ jsou racionální a výhodnou investicí do vlastního zdraví.